За нас

Екипът на Център за иновативно земеделие има дългогодишен опит в осигуряването на успешно взаимодействие между фермерите и администрацията. Нашата мисия е чрез качествен и задълбочен анализ на състоянието на земеделието в България да предоставим обективна оценка за възможностите за развитие на сектора и решения, които да подобрят работата както на на земеделските стопани, така и на администрацията. 
Нашата цел е да предложим всеобхватна и стойностна експертиза по практически въпроси, свързани с нормативните изисквания, както и да предоставим поглед върху земеделските практики в чужбина и предимствата при използването на съвременните технологии в сектора.

Публикувани финансови отчети, съгласно Закона за счетоводството