Схема за малки фермери - възможности за приложение

С промените в Общата селскостопанска политика на ЕС в периода 2014-2020 се въвеждат редица нови възможности за финансиране на земеделските стопани. Една от най-дискутираните в момента е схемата за малките фермери, с която се предоставя възможност на всяка държава членка да субсидира фермерите при облекчени условия.

Схемата за малките фермери е нормативно установена в Регламент 1307/2013, като на всяка държава членка се предоставя възможност да избере най-подходящият за нейните условия модел на приложение. Структурирането на нормативните документи, в това число и регламентите на ЕС, често е свързано с използването на редица препратки, уточнения и изключения. Описанието на схемата за малките фермери не прави изключение от това правило и при първи прочит на текстовете от регламента, е много трудно да се направи общ преглед на възможностите и различните условия при прилагането на тази схема. По тази причина, решихме да пресъздадем текстовете на Регламент 1307 във вид на диаграма, с която да визуализираме различните опции за прилагането на схемата за малките фермери.

/Small_farmers/small_farmers.png

* за преглед в пълен размер, натиснете върху картинката.

Видно от диаграмата има 2 основни възможности за прилагане на схемата - с унифицирана сума за всички кандидати ( максимум до 1250 евро) или с индивидуална ставка, изчислена на базата на показателите на отделното стопанство. И при двете основни възможности има по две под-опции, определени в зависимост от начина на изчисляване на съответните субсидии. В зависимост от избраната опция се прилагат и различни изключения от общите правила на схемата (на диаграмата са отбелязани с пунктир).

На следващ етап, ще представим и примерни изчисления на субсидията по схемата за малките стопанства по всяка от предвидените възможности.

За въпроси, коментари и предложения, ще се радваме да ни пишете на info (at) cia-bg.org или чрез формата в страница "Контакти"

 

◄ Обратно