Рекорден брой участници на конференцията за прецизно земеделие InfoAG 2014

Предимствата на прецизното земеделие като концепция за управление на земеделските стопанства се оценяват все повече както от анализатори и консултанти, така и от самите земеделски производители.  Причините за това от една страна са оптимизираните добиви на земеделска продукция и съответния ръст в доходите на производителите. От друга страна се отчита и благоприятният за околната среда ефект от технологиите, използвани в областта на прецизното земеделие. Прецизното земеделие, наред с биологичното производство се разглеждат като потенциалните възможности за осигуряване на устойчиво развитие на сектора.


Рекордният брой участници, регистрирани по време на тазгодишното издание на международната конференция за прецизно земеделие InfoAg, е доказателство за нарастващия интерес към темата. Конференцията беше проведена в периода 29-31 юли 2014 в Сейнт Луис, Мисури, САЩ, като тази година се отбелязва четиринадесетото издание на най-голямото събитие в областта на прецизното земеделие. Повече от 1400 участници, сред които земеделски производители, агро-консултанти и научни работници от САЩ и чужбина, бяха привлечени от разнообразните дискусии, засягащи водещи тенденции в областта на прецизното земеделие. Основен акцент беше поставен върху ролята на мобилните устройства в земеделското производство, интеграцията на данни от различни източници и използването на безпилотни летателни апарати при управлението стопанства.


/InfoAG2014/Hall.png

По време на конференцията бяха очертани основните моменти в бъдещото развитие на сектор земеделие. Предвижда се обемът на земеделската продукция да се увеличи двойно до 2050 г., за да се покрият нуждите на увеличаващото се население, включително и съобразно променящите се тенденции в областта на храненето. Бяха отбелязани и възможностите за устойчивото увеличаване на производителността, паралелно с въвеждането на практики за защита на почвените ресурси, водните запаси и естествените хабитати. Водещи лектори отбелязаха изключителното значение на внедряването на модерни технологии и по-ефективни производствени практики в земеделието като надежден инструмент за подобряване и защита на околната среда.


Основни въпроси свързани с управлението на Big Data (Големите данни) – споделянето на данни и собствеността на данните бяха дискутирани на специални сесии. Модерните земеделски стопанства, оборудвани със съвременни технологии се разглеждат като източник на данни в обем, съпоставим с този на големи вериги за интернет търговия. Голяма аудитория събра представянето на възможностите на безпилотните летателни апарати и съвременните спътникови системи за наблюдение, преносимите технологии като умни очила (smart glasses) и умни часовници (smart watches).  На специална изнесена на открито сесия, участниците имаха възможност да се запознаят с различни концепции на безпилотни летателни апарати и да се убедят на живо във възможностите за обследване на полетата, които тези устройства предлагат.


По време на конференцията бяха представени и актуалните версии на софтуерни приложения за анализи на състоянието на дадено поле на базата на широк спектър от индикатори и практики за управление. С помощта на тези анализи производителите имат възможност да определят ключови показатели за всяко отделно поле, да планират и анализират информацията за добиви и печалба за всеки отделен квадратен метър земя.


Лекторите поставиха акцент върху необходимостта от инициатива на земеделските производители в процеса на развитие на възможностите на прецизното земеделие. За пример може да се посочи земеделски кооператив от югозападната част на Онтарио, Канада. Ръководството на кооператива е ангажирано с определяне на посоката на развитие на стопанствата, част от този кооператив. За осигуряване на подробна информация за ежегодното развитие на отглежданите култури е взето решение кооператива да се оборудва със собствен безпилотен летателен апарат и съответното софтуерно обезпечение.

/InfoAG2014/UAV.png

Сериозно внимание беше отредено и на съвременните спътникови системи, специално предназначени за наблюдение на земеделските парцели. С помощта на специализирани софтуерни продукти спътниковите изображения могат да бъдат интерпретирани и да бъдат определяни зони от полетата с еднакви характеристики. В последствие, с цел подобряване и повишаване на добивите и борбата с вредители, в определените зони се провеждат оптималните мероприятия.


Като част от възможностите в сферата на прецизното земеделие бе акцентирано и върху мултихибридната сеитба. В основата на процеса е с помощта на почвени анализи да се определят на т.нар. зони за управление. Почвените показатели, които могат да се използват при дефинирането на зоните за управление включват типа на почвата, нейната водозадържаща способности, история на добивите и т.н. Използвайки иновативни мултихибридни сеялки, в зависимост от характеристиките на полето, машината автоматично редува семената на различни зърнени хибриди, приложими за съответните зони.

В заключение, за пореден път беше демонстрирано, че прецизното земеделие е стъпката за по-точно и ефективно управление на земеделските стопанства и то не само по отношение на по-ниски разходи за машини и производствените разходи. Използваните технологии са предпоставка за улесняване процеса по „устойчивото администриране на стопанството“, управлявайки всяка стъпка в процеса по увеличаване на продукцията, намаляване на разходите, като същевременно прецизното земеделие оказва благопрятно влияние върху околната среда чрез контролираната употреба на торове, прецизното поливане и др.

 

◄ Обратно