Публикации

17.11.2014

Зеленият път на директните плащания

Реформата в Обща селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2015-2020 още по-активно води земеделските стопани в посока опазване на природните ресурси като „обвързва“ необвързаните директни плащания с т.нар. зелени плащания. Цената на това обвързване е отделянето на 30 %...

10.09.2014

Рекорден брой участници на конференцията за прецизно земеделие InfoAG 2014

Предимствата на прецизното земеделие като концепция за управление на земеделските стопанства се оценяват все повече както от анализатори и консултанти, така и от самите земеделски производители.  Причините за това от една страна са оптимизираните добиви на земеделска продукция и съответния...

01.05.2014

Схема за малки фермери - възможности за приложение

С промените в Общата селскостопанска политика на ЕС в периода 2014-2020 се въвеждат редица нови възможности за финансиране на земеделските стопани. Една от най-дискутираните в момента е схемата за малките фермери, с която се предоставя възможност на всяка държава членка да субсидира фермерите при...

17.04.2014

Приложение на вградените GPS при измерване на площи.

В последните години технологиите за локализация на географското местоположение отбелязват значителен напредък. Глобалната навигационна система, позната със съкращението GPS от специализирана технология, се превърна в ежедневен продукт, използван в най- различни приложения – от...